Coaching

Coaching er stedet, hvor mine kompetencer indenfor psykologien mødes med dine kompetencer indenfor det område du ønsker at udvikle dig på.

Du er derfor meget aktiv i din egen udviklingsproces, og vil efterfølgende føle, at det resultat, du opnår, er helt dit eget. Dermed er det også nemmere at omsætte i praksis - privat såvel som i dit job.

Samtalen tager udgangspunkt i, at du allerede besidder de ressourcer, der skal til, for at nå dine mål. Samtalen kan f.eks. omhandle:

  • At få uudnyttet potentiale frem i lyset
  • At bryde vaner og udnytte ressourcer bedre
  • At definere og realisere mål

Se evt mere om coaching på siden "personlig coaching" og "Ledercoaching"