Supervision

Supervision hos mig adskiller sig fra terapi ved altid at tage udgangspunkt i faglige problemer eller udfordringer. Supervision kan hjælpe, støtte og afklare når man gennem sit arbejde bliver berørt af særlige udfordringer, uklare målsætninger, samarbejdsvanskeligheder mm.

Supervision kan foregå enkeltvis eller i en personalegruppe og giver mulighed for:

  • At undersøge, hvordan problemstillinger hænger sammen
  • At skabe et bedre fagligt overblik
  • At klarlægge forståelses- og handlemuligheder
  • At træffe et valg i konkrete spørgsmål
  • At vælge sin faglige retning

Du kan komme som privatperson eller virksomhed. Alle faggrupper er velkomne, og vi vil sammen finde frem til den type supervision, der passer bedst i forhold til problemstillingen.